Terug naar Overzicht
Klik Hier

Heeft God dan de schuld?

Wat zegt de Bijbel?

gameverslaving

Er gebeuren beslist veel nare dingen in onze wereld. Zo is er elke dag wel sprake van armoede, honger, oorlog, ziekten, bloedige oorlogen met als gevolg, miljoenen mensen die massaal vluchten en alles kwijt zijn. Door de moderne media komen de beelden heel dichtbij je kamer binnen. Heel vaak wordt daarna de vraag gesteld: "Als God een God van liefde is, hoe kan Hij dit dan allemaal toelaten?" Feitelijk wil men bewust of onbewust zeggen "bent U daar nog God en doe er dan eens wat aan".

Nu ben ik ervan overtuigd, dat God ook verdriet heeft, als Hij het leed ziet waarmee wij hier op aarde te maken hebben. God is zeker niet gevoelloos en wreed, maar Hij is een liefdevolle Vader die ons geluk voor ogen heeft en niet ons ongeluk. In Jeremia 29:11 zegt God "Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord van de Heer, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven".

Jezus heeft ons in de Bijbel niet God laten zien als een wrede of wrekende macht, die erop uit is, mensen in rampen en onheil te storten? Neen, de Bijbel toont ons niet deze God. De God van de Bijbel openbaart zich als een God van liefde, die juist het beste met de mens voorheeft. En omdat Hij het beste met de mens voorheeft, heeft Hij de mensen niet als robots geschapen. Hij heeft ons een eigen vrije wil gegeven, zodat wij vrij kunnen kiezen of we Gods liefde willen beantwoorden en Hem willen toelaten in ons leven.

God heeft pijn als wij pijn hebben.
In Ezechiël 36:21 staat, dat God leed (d.w.z. verdriet en pijn) had, toen Hij het leed en het verdriet van Israël zag. Maar hoe vreemd het ook klinkt, ik denk dat God er niet veel meer aan kon doen, want Israël had namelijk God afgewezen en wenste zijn eigen weg te gaan. En ook daarin hadden ze een eigen vrije keus. In onze tijd is het helaas niet anders. We leven in een tijd dat veel mensen denken het leven zonder God aan te kunnen. Aan God wordt duidelijk gemaakt, dat Hij Zich niet meer met ons leven moet bemoeien. Veel mensen denken Gods zegen, Zijn hulp en Zijn bijstand niet meer nodig te hebben. Met een duur woord kunnen we zeggen, men wil zijn of haar zelfbeschikkingsrecht. God heeft daarom met ons gedaan wat Hij met Israël gedaan heeft, Hij heeft ons de vrije keus gegeven, het klinkt vreemd, maar ook dat is liefde.

Wij moeten eerlijk zijn: God zit niet in de hemel te genieten als er ergens een oorlog uitbreekt, mensen sterven en miljoenen moeten vluchten, maar Hij heeft er verdriet van. God is ook niet blij als een aardbeving of een overstroming de mensen treft. God is geen moordenaar en God houdt niet van de dood. Het is niet God, die ons allerlei leed en ellende zendt. God wil juist dat het goed met ons gaat. De Bijbel laat ons zien, dat het juist Gods grote tegenstander is, die de mensen in rampen en onheil stort. Al het leed en alle ellende komen niet uit de hand van God. Ze komen uit de hand van satan. Jezus zei eens tot een aantal mensen: "Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen" (Johannes 8:44). Jezus zegt hier, dat de duivel de veroorzaker is van al het leed op aarde. De duivel leeft om mensen te doden. Hij is ook een verschrikkelijke leugenaar, zo zei de Jezus. De duivel is zo'n gemene moordenaar en leugenaar, dat hij eerst mensen in de dood stort en daarna andere mensen influistert, dat God dit gedaan heeft. Zo krijgt God de schuld, terwijl de duivel het gedaan heeft. Hier moeten wij niet aan meedoen!

Waarom God niet alles kan voorkomen.
Heel veel mensen hebben m.i. een verkeerd beeld van God. Dat begrijp ik uit hun reacties als er rampen in de wereld gebeuren. Men denkt dat God dat alles zou moeten voorkomen, want men zegt: "God is toch liefde en almachtig".

Men wil feitelijk zeggen: het is Gods schuld dat er zoveel ellende in de wereld is, dan had God de omstandigheden maar moeten veranderen. Ook zie je heel vaak een tegenover gestelde reactie. Men gaat dan, juist als er problemen zijn, weer op zoek naar God om troost te vinden. Een voorbeeld is wel wat er in Amerika gebeurde. Toen de vliegtuigen in de Twin-towers vlogen, op 11 september 2001, in de weken daarna waren de kerken vol met bezoekers en dat in tegenstelling met de periode daarvoor.

Natuurlijk is dat heel begrijpelijk, mensen zijn in de war en zijn opzoek naar houvast en zekerheid. Alleen zo'n reactie is meestal maar van korte duur. Na verloop van tijd vindt men z'n evenwicht weer terug en gaat het leven weer z'n normale gang en is God weer vergeten of op de achtergrond voor het geval we Hem nodig hebben. Ik denk dat we eerst eens opnieuw moeten gaan begrijpen, wie de God van de Bijbel is. Hij is in ieder geval niet een soort ongevallen verzekering voor het geval we in de problemen komen en God belooft ons ook niet voor alle rampspoed te zullen bewaren, al zouden we dat wel graag willen. Dan zijn we in één klap van alle narigheden in de wereld af en.. zouden we waarschijnlijk God heel gemakkelijk weer vergeten.

Overigens, de wetenschap komt er ook steeds meer achter dat heel veel natuurrampen het gevolg zijn van de manier waarop wij met z'n allen met de aarde en de natuur omgaan. De luchtvervuiling en het daaraan gekoppelde broeikast effect, heeft enorme gevolgen die we op korte termijn niet eens kunnen overzien, maar die best eens te maken kunnen hebben met de aardverschuivingen die we nu meemaken. Als je er even over nadenkt, dan gaat het toch wat ver om God daarvan steeds de schuld te geven. Nog erger is het als mensen God de schuld geven van alle oorlogen die er zijn. Nee, het is anders, God heeft ons als mens een eigen verantwoordelijkheid gegeven en daarom als er iemand schuldig is, dan zijn we dat zelf en nu spreek ik natuurlijk erg in het algemeen.

Wie is God dan wel?
Jezus openbaart ons God als een hemelse Vader, die ons intens liefheeft en ons in alle omstandigheden van ons leven terzijde wil staan met troost en kracht. Door onze zonden zouden we feitelijk allemaal geoordeeld moeten worden. Daarom zond God Zijn zoon Jezus Christus naar deze wereld om ons te redden van het oordeel. God heeft ons zo lief, dat Hij zijn Zoon liet sterven aan het kruis in onze plaats, Hij oordeelde Zijn Zoon voor ons. Daarom ontvangt iedereen die z'n zonden belijdt en Jezus aanneemt als verlosser, het eeuwige leven en dan is zelfs het sterven geen sterven meer, want we gaat niet meer naar de hel.
Echter, God belooft "ons in dit leven" niet een volmaakt vredige aarde, als men dat al ooit gedacht heeft berust dat op een misverstand. God belooft ons echter wel straks een geheel nieuwe wereld, waar geen rampen of oorlogen meer zullen plaats vinden. Lees maar eens het laatste boek van de Bijbel (Openbaring) hoofdstuk 21. Die nieuwe wereld is overigens voor God geen probleem, want Hij is nog altijd de Schepper van alle dingen en kan zonder problemen een nieuwe wereld scheppen. Als u wilt, kunt u daar ook op wonen, want Jezus heeft ook voor u de straf gedragen.

Als u meer wilt weten, kunt u me gerust mailen.

Meer weten, of u wilt anoniem uw verhaal kwijt, klik hier