Terug naar Overzicht
Klik Hier

Uit het Bijbelboek Daniël

De droom die de toekomst openbaart.

Aantekeningen bij Daniel

In Daniël 2, wordt het verhaal verteld van de droom die Koning Nebukadnezar van Babel had en die niemand van zijn eigen wijzen mannen, waarzeggers, bezweerders, tovenaars en magiërs konden uitleggen. Het was feitelijk onmogelijk voor de raadgevers van de Koning, want Nebukadnezar wou hen niet vertellen 'waar' de droom over ging. Hij bedacht waarschijnlijk, dat als zij werkelijk bovennatuurlijke machten zouden bezitten, dan wisten ze zelf wel wat hij gedroomd had. Hij zei hen dus hem die droom uit te leggen, op straffe van dood en vernietiging van alle bezittingen als ze de droom in inhoud of uitleg niet zouden weten. Een onmogelijke opdracht dus en geen van hen konden dan ook de droom van Nebukadnezar uitleggen en dus beval hij om alle wijzen in het land te doden.
Daniël en zijn vrienden behoorden echter inmiddels ook tot de wijzen van zijn hofhouding en werden daarmee dus ook met de dood bedreigd. Maar Daniël wist uiteindelijk toch de droom aan Nebukadnezar uit te leggen. Een hele belangrijke droom voor Nebukadnezar, maar het heeft zeker ook voor ons nog betekenis.

Het beeld van Nebukadnezar.
Beeld van Daniel

De uitleg.
De droom van Nebukadnezar ging over een groot beeld met een gouden hoofd, met zilveren borst en schouders, buik en heupen van brons, benen van ijzer, de voeten deels van ijzer deels van klei. In de droom raakte een steen los van een rots en die steen rolde tegen de voeten van het beeld, waardoor het beeld viel en aan gruizels sloeg. Maar de steen werd zo groot als een berg en bedekte de aarde (zie ook Daniël 2: 24-46). Daniël kon met Gods hulp de droom verklaren (zie Daniël 2: 36-46). (Lees ook Daniel 7:1-28 over de vergelijking met de verschillende beesten).

•Gouden hoofd: Babylonische Rijk (Leeuw)
•Zilver schouders: Medo-Perzië (Beer met ribben/Ram)
•Bronzen buik: Griekse Rijk (Luipaard + 4 vleugels)
•IJzeren benen: Romeinse Rijk (Draak + 10 horens)
•Voeten van klei en ijzer: Verenigd Europa en tenslotte het antichristelijk rijk, wat daaruit voort zal komen.

Het Antichristelijk rijk
In de laatste periode van 7 jaar, voorafgaande aan Jezus wederkomst zal deze strijd z'n hoogtepunt bereiken. God zal het toelaten dat legers demonen bezit nemen van mensen (Lees Openb.9). Er zal een wereldleider opstaan die langzaam maar zeker invloed zal krijgen, zowel op economisch als religieus vlak, over de gehele wereld. Alleen, hij keert zich speciaal tegen God en de gemeente en wordt daarom genoemd de antichrist (1 Joh. 2:18-22). Het is niet onmogelijk dat we hier moeten denken aan invloed uit de Islamitische richting. De Islam ontkent dat Jezus de Zoon van God is. U kunt met moslims over Jezus spreken als profeet en ze zullen met volle aandacht luisteren. De koran erkent Jezus als profeet en zelfs als een redder, ja, zelfs als een Messias. Maar als u zegt dat Hij de Zoon van God is, dan roept u daarmee weerstand op. Op de beroemde moskee in Jeruzalem, de Rotskoepel – gebouwd op de plaats waar ooit de tempel van Salomo stond – staat rondom een Arabische inscriptie, die tweemaal zegt: "God heeft geen zoon nodig''.

Hoe dan ook zal het een zeer donkere tijd zijn voor Christenen omdat ze vervolgd zullen worden (Lees Openb.13:6 en 7). God zal echter de oprechte kinderen Gods niet overlaten aan de satan en zijn demonen. Jezus heeft beloofd terug te komen om Zijn gemeente, die ook wel genoemd wordt Zijn bruid, op te halen. Johannes 14: 1-3 "…want Ik ga heen om u plaats te bereiden; En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn mag, waar Ik ben."

Lees ook een overzicht van de belangrijkste profetische gebeurtenissen die staan te komen: KLIK HIER