Over ons

Image 01

Henk en Diny Herbold

Inmiddels zijn we ruim 40 jaar als evangelisten werkzaam zijn in Nederland, België en Oost Europa. In die periode hebben wij door Gods genade, tot vele mensen het evangelie mogen prediken en hebben we onderwijs gegeven in verschillende pinkster en evangelie gemeenten in ons land en daar buiten.

Hoe het begon
Ruim 40 jaar geleden riep God ons in Zijn dienst. We verlangde beiden om mensen voor Jezus te winnen en juist daar te werken waar de boodschap van verlossing en bevrijding door Jezus Christus het hardste nodig was. God gaf ons eerst een bewogenheid voor de kinderen uit achterstandswijken, op verschillende plaatsen in ons land. Velen hoorde voor het eerst het evangelie door het werk wat we mochten doen onder deze kinderen en vonden de Heer Jezus. Na enige tijd ook onder daklozen, drugs en alcohol verslaafden te hebben gewerkt op de stations, riep de Heer ons om een gemeente te gaan leiden. In een periode van 18 jaar mochten we een gemeente stichten. De last van het gemeente leiden werd door de jaren heen steeds zwaarder en het verlangen om vrij te kunnen werken onder kansarme mensen bleef. Na 18 jaar gediend te hebben mochten we het werk loslaten. Reeds tijdens onze bediening als voorgangers ontwikkelde zich een geheel nieuw werk in Oost-Europa, met name in Roemenië. Namens de stichting 'Hulp aan Oost Europa' reizen we nu al meer dan 25 jaar naar dat land om de armen daar te helpen en onder hen te evangeliseren. Velen van deze mensen leven in bittere armoede en op zeer afgelegen plaatsen. Ondanks dat Roemenië nu officieel tot de EU behoord, blijft het een straatarm land, waar hulp nog erg noodzakelijk is. Een groot deel van de bevolking leeft nog in armoede.

De toekomst
Ons verlangen is om door te gaan in de dienst van God, zolang als God ons daartoe de deur blijft openen. Momenteel reizen we het hele jaar door naar verschillende evangelie en pinkstergemeenten in Nederland en België, om wekelijks spreekbeurten te vervullen en Bijbelstudies te geven. Elk jaar wordt in September een nieuw programma voor het komende jaar gemaakt. Belangstellenden kunnen ons uitnodigen, wij komen graag naar u toe.

Belangstelling? Klik hier voor meer info


Ons doel
Ons leven heeft pas nut, als we iets kunnen betekenen voor een ander. Men kan een ander geen grotere dienst bewijzen, dan hem of haar het evangelie van Jezus Christus te brengen. Daardoor zal men pas echt gelukkig worden.

Gebed: "Stel mij tot zegen, dat door mijn leven Jezus schijnt".
"Ik leg op uw altaar mijn leven nu neer, stel mij tot zegen voor velen o Heer".