Beschikbare studies

Misschien bent u op zoek naar geschikt materiaal voor een Bijbelstudie groep, huiskring of voor persoonlijke stille tijd? Dan zijn de hier aangeboden Bijbelstudies mogelijk wat voor u. De studies mogen vrij gekopieerd worden, mits de bron erbij vermeld wordt.

Under construction

Nieuw onderwerp

Hoe ontvang ik de doop in de Heilige Geest?

De Bijbel leert ons dat er een doop in de Heilige Geest is, als een op zichzelf staande gebeurtenis, precies zoals bekering en wedergeboorte dat is. Dit wordt het meest duidelijk als we Hand. 8:12-17 daarover opslaan, waar de Filippus het evangelie predikte en de mensen opriep zich te laten dopen in water. Maar daarna waren er twee andere apostelen nodig, namelijk Petrus en Johannes, om de mensen te onderwijzen over de doop in de Heilige Geest. Zij hadden deze doop dus niet al ontvangen in de waterdoop, zoals sommigen leren, maar er moest apart voor hen gebeden worden voor deze ervaring. We kunnen lezen dat Petrus en Johannes voor hen baden, zodat ze de Heilige Geest zouden ontvangen. Het is duidelijk dat het anders niet nodig was geweest, dat de beide apostelen die lange reis moesten maken naar Samaria.

Meer Lezen over deze studie? KLIK HIER