Bijbelstudies.info

Klik op de foto's voor meer info.

Studies:voor huiskringen en Bijbelstudie groepen

Op zoek naar geschikt materiaal voor een Bijbelstudie groep, huiskring of voor persoonlijke stille tijd? Dan zijn de hier aangeboden Bijbelstudies mogelijk wat voor u.

Overzichten van Bijbelse onderwerpen
Service 01

Tabernakel
De betekenis.

Hieronder volgt een korte uitleg van de diep-geestelijke betekenis van de 9 belangrijkste voorwerpen van de tabernakel. Op een wonderlijke wijze vinden we hierin de weg van een kind van God beschreven.

Meer
Service 02

Eindtijd
Wat gaat er gebeuren?

De eindtijd, dit was een onderwerp waar Jezus regelmatig over sprak. Hij had een sterk besef van het einde der tijden, o.a. in Mattheus 24 heeft Hij het er ook uitgebreid over. Veel profetieën gaan nu spoedig gebeuren.

Meer
Service 02

Daniel
Het beeld van Daniel 2

In de Bijbel (in DaniŽl 2), wordt het verhaal verteld van de droom die de Koning van Babel had en die niemand van zijn eigen wijzen, waarzegger, bezweerders, tovenaars en magiŽrs konden uitleggen, alleen Daniël.

Meer
Service 03

70ste Jaarweek
Daniel 9:25-27

Voor IsraŽl zijn er 7 jaarweken (iedere jaarweek is 7 jaar = 49 jaren) bepaald, vanaf het moment waarop DaniŽl de profetie ontving tot het herstel van de toenmalige Joodse tempel.

Meer
Belangrijke Bijbelstudies

Het leven van Ruth

Image 01

Er zijn twee Bijbelboeken in de Bijbel die de naam van een vrouw dragen, d.w.z. het boek Esther en het boek Ruth. Zij beiden tonen aan dat God vrouwen gebruiken willen als een schakel in Zijn plan. Ruth was een Moabitische vrouw, een heidense dus in de ogen van de Jood. Maar God gebruikte ook Ruth als een schakel in Zijn plan.


Meer

Het leven van Jozef

Image 01

Jozef is geboren uit Rachel en Jacob. Het verhaal vertelt dat Rachel onvruchtbaar leek en zij was de tweede vrouw van Jacob, waar hij het meest van hield. God had Lea, z´n eerste vrouw, zonen geschonken maar niet Rachel en onvruchtbaarheid gold in die tijd als een straf van God. Dit moet voor Jacob een groot probleem geweest zijn.


Meer

Het boek Hooglied

Image 02

Het Bijbelboek Hooglied is het mooiste boek van het oude testament. Als we het lezen met een verlangen om de betekenis te leren kennen, dan zullen we iets van Gods liefde leren kennen hierin. Salomo is een beeld van de Jezus de hemelse bruidegom voor Zijn gemeente en zijn vriendin typeert de bruid van Christus, de gemeente.


Meer

Leiderschap

Image 01

In de huidige tijd zien we steeds meer leiders opstaan in evangelische kringen, die zichzelf eerder zien als een manager van een groot bedrijf, dan als toegewijde dienaren van Gods werk. Ze leiden de gemeente alsof het een bedrijf betreft, terwijl het dat niet is, maar levend lichaam van Christus waarvan Jezus het hoofd is..


Meer

Openbaringen

Image 01

Nauwkeurige en verse voor vers uitleg van de hoofdstukken 1,2 en 3 van het boek Openbaringen uit de Bijbel.
In Openb. 1: 3 lezen we: "Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij".


Meer

Zang en Muziek

Image 02

Muziek en zang is een schepping van God. In de hemel wordt gezongen en men bespeelt er ook muziek instrumenten, lees maar in:
Openb. 5:8,9 "........hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende....."

Meer